1. Tập thể: - Tập thể lao động tiên tiến. - Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc. - Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp huyện. - Chi đoàn xuất sắc cấp huyện. - Liên đội xuất sắc cấp huyện. - Hội CTĐ- YTHĐ...