Biểu diễn văn nghệ của tập thể GV nhà trường nhân ngày Lễ kỷ niệm 20-11 Biểu diễn văn nghệ của học sinh nhà trường nhân ngày Lễ kỷ niệm 20-11 Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Anh trồng cây lưu niệm tại sân trường ...